Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

kwiecień 2019

Przedawnienie jest instytucją prawną ograniczającą w czasie skutki prawne określonych zdarzeń. Występuje ona zarówno na gruncie prawa karnego, jak i administracyjnego i cywilnego. W pierwszej z wymienionych dziedzin oznacza przede wszystkim niemożliwość pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, natomiast w dwóch kolejnych przeprowadzenia przymusowej egzekucji. W praktyce oznacza to np. brak możliwości wydania decyzji administracyjnej […]