Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

maj 2019

1 marca 2019 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzone na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, a dotyczące sposoby składania rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej. Ustawodawca postanowił skończyć z praktyką polegająca na przesyłaniu oświadczeniu o rezygnacji z tego […]