Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Bez kategorii

Klient udając się po poradę do prawnika najczęściej nie oczekuje przedstawienia – nie raz skomplikowanej – teorii związanej z funkcjonowaniem danej instytucji prawnej, ale chce prostych odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, często sprowadzające się do jednego fundamentalnego: w jaki sposób dochodzić swoich praw? Podobnie jest w przypadku wierzycieli spółek, którym nie udało się wyegzekwować […]

Istotą spółek kapitałowych – a więc spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością – jest ich daleko posunięta odrębność od samych wspólników. Cecha ta decyduje jednocześnie o dużej atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w takiej formie prawnej, gdyż dzięki temu ryzyko osobiste samych prowadzących biznes, czy nim zarządzających jest ograniczone do minimum. Nie oznacza to jednak, […]

Trudno pociągać do odpowiedzialności osoby, które nie mają wpływu na bieg swoich spraw. Na szczęście z takiego samego założenia wychodzi ustawodawca, także regulując odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych. Za dobry przykład takiej sytuacji może posłużyć wpływ prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwem bądź jego sprzedaż na zakres odpowiedzialności osób pełniących funkcję w zarządzie spółki z […]

Jednym z najważniejszych kryteriów określenia odpowiedzialności majątkowej członków zarządu za zobowiązania spółki – zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i podatkowego – jest zdefiniowanie momentu, w którym należało zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Co do zasady, jeżeli członkowie zarządu dopełnili tego obowiązku mogą spać spokojnie, gdyż praktycznie nie istnieje możliwość zobowiązania ich do spłaty długów […]

Każdy członek zarządu jest „między młotem a kowadłem” – z jednej strony zobligowany jest do działalności zgodnej z prawem i w interesie spółki (która nie zawsze jest tożsama z korzyścią wspólników), z drugiej zaś wspólnicy, czy rada nadzorcza bardzo często żądają podejmowania określonych kroków, niejednokrotnie takich, z którymi sam członek zarządu nie do końca się […]