Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Odpowiedzialność członka zarządu

Nieruchomości w przeważającej większości przypadków stanowią rentowną inwestycję kapitału. Natomiast dla banku, czy innego rodzaju instytucji pożyczkowych nieruchomości stanowią pewne zabezpieczenie udzielanego kredytu – stąd przeważnie stanowią kluczowy czynnik w badaniu zdolności kredytowej, w tym także w przypadku chęci pozyskania przez przedsiębiorcę finansowania na rozwój jego biznesu. Jednak z punktu widzenia wierzycieli posiadanie przez ich […]

Często w mediach podnosi się problem nieefektywności prowadzenia w Polsce egzekucji różnego rodzaju należności – zarówno publiczno-, jak i prywatnoprawnych. Przyczyn tego stanu rzeczy można by wskazać wiele. Jednak z pewnością do najpoważniejszych zalicza się niejasności w przepisach, czy przewlekłość postępowań sądowych. W każdym razie trudności w egzekucji należności powodują frustrację wierzycieli i poszukiwanie przez […]

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje dotyczące poważnych problemów spółek i odpowiedzialności za nie osób nimi zarządzających. Rzeczywiście każdy podejmujący funkcję w zarządzenie jakiejkolwiek korporacji powinien liczyć się z odpowiedzialnością – zarówno cywilnoprawną, jak i karną – za podejmowane działania, zwłaszcza takie, które prowadzą do problemów finansowych spółki, a nawet jej upadłości. Jednak […]

Pełnienie funkcji członka, czy prezesa zarządu spółki prawa handlowego to – oprócz dużej ilości obowiązków – spora odpowiedzialność. Jest ona tym większa, że w niektórych przypadkach członkowie zarządu mogą odpowiadać za swoje zaniedbania swoim majątkiem osobistym. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest niezłożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W ostatnim czasie w orzecznictwie […]

Odpowiedzialność członków zarządu nie ogranicza się jedynie do kwestii bieżącego funkcjonowania spółki. Jak wiadomo sięga ona dużo dalej, a w wielu przypadkach może oznaczać konieczność spłacania różnego rodzaju zobowiązań z prywatnego majątku członków zarządu. Dotyczy to także kwestii podatkowych, czy innych należności publicznoprawnych. Oczywiście okoliczności te należy wziąć pod uwagę rozważając propozycję przyjęcia oferty objęcia […]