Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Członek zarządu odpowiada także za długi spółki powstałe po ogłoszeniu upadłości

Dariusz Kwiatkowski24 stycznia 2020Komentarze (0)

Istotą spółek kapitałowych – a więc spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością – jest ich daleko posunięta odrębność od samych wspólników. Cecha ta decyduje jednocześnie o dużej atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w takiej formie prawnej, gdyż dzięki temu ryzyko osobiste samych prowadzących biznes, czy nim zarządzających jest ograniczone do minimum. Nie oznacza to jednak, że nie ma go wcale. Powinni sobie zdawać z tego sprawę zwłaszcza członkowie zarządu, którzy w wielu przypadkach mogą zostać zobligowani do regulowania zadłużenia spółki z własnego majątku. Także tych zobowiązań, które powstały już po ogłoszeniu upadłości.

Modelowy przykład odpowiedzialności – spółka z o.o.

Spośród spółek kapitałowych największą popularnością, zwłaszcza w przypadku prowadzenia biznesu na stosunkowo niewielką skalę, cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż koszty jej założenia oraz funkcjonowania są stosunkowo niewielkie. Popularność spółki z o.o. przekłada się na to, iż w wielu przypadkach może ona posłużyć za modelowy przykład funkcjonowania wielu instytucji obrotu korporacyjnego – w tym odpowiedzialności członka (członków) zarządu za zobowiązania osoby prawnej.

Kodeks spółek handlowych w sposób rozbudowany reguluje kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z o.o., stawiając na pierwszym miejscu potrzebę jak najszerszego zabezpieczenia interesów majątkowych wierzycieli spółki. W związku z tym, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jednocześnie ustawodawca pozostawił osobom pełniącym funkcje w zarządzie dwie możliwości uwolnienia się o tej odpowiedzialności, po pierwsze: złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Po drugie wykazanie, że niezłożenie takiego wniosku nie wynikało z winy członka zarządu. W tej ostatniej możliwości mieści się także udowodnienie, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Upadłość nie oznacza końca problemów

Niestety sam fakt ogłoszenia upadłości spółki nie musi oznaczać końca kłopotów. Potwierdza to chociażby najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, który w uchwale składu trzech sędziów z 30 stycznia 2019 roku, sygn. akt III CZP 78/18 stwierdził, iż członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Mówiąc inaczej istnieje możliwość obciążenia członka zarządu także kosztami postępowania upadłościowego. W pewnym sensie jest to uchwała przełomowa. Do tej pory co prawda przyjmowano, że samo ogłoszenie upadłości nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności członka zarządu. Oczywiście rzeczywiście może okazać się, że po upadłości spółki powstaną wierzytelności wynikające ze stosunków prawnych nawiązanych przed ogłoszeniem. Stąd nie ma podstaw, aby w takich sytuacjach członek zarządu mógł się uwolnić od swojej odpowiedzialności.

2Jednak do tej pory nie pojawiało się przekonanie, że członek zarządu może zostać zobowiązany także do ponoszenia – nawet części – kosztów sądowych. Co prawda Sąd Najwyższy przesądził w sentencji swojej uchwały, że koszty te mogą dotyczyć tylko tych kosztów, które dotyczą działalności syndyka w zakresie tych stosunków prawnych, które wyniknęły przed ogłoszeniem upadłości. Nie zmienia to jednak faktu, że same finansowe skutki takiego obciążenia będą większą, niż w przypadku odpowiedzialności tylko za same zobowiązania. To z kolei powinno stanowić przestrogę dla członków wszystkich zarządów spółek.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: