Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Egzekucja przez zarząd przymusowy lub sprzedaż przedsiębiorstwa może uratować członka zarządu spółki z o.o.

Dariusz Kwiatkowski19 stycznia 2020Komentarze (0)

Trudno pociągać do odpowiedzialności osoby, które nie mają wpływu na bieg swoich spraw. Na szczęście z takiego samego założenia wychodzi ustawodawca, także regulując odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych. Za dobry przykład takiej sytuacji może posłużyć wpływ prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwem bądź jego sprzedaż na zakres odpowiedzialności osób pełniących funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Odpowiedzialność członków zarządu nie w każdym przypadku

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności  za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest – na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa.

Jednak skorzystanie z tego wyjątku możliwe jest tylko wówczas, gdy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji. Wyjątek ten został wprowadzony do KSH wraz z wejściem życie Prawa restrukturyzacyjnego 1 stycznia 2016 roku. I to przede wszystkim konieczność zapewnienia zgodności pomiędzy zasadami odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki a rozwiązaniami restrukturyzacyjnymi.

W pewien sposób oczywiste jest, że skoro wprowadzenie zarządu przymusowego bądź dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa uniemożliwia dotychczasowym członkom zarządu skuteczne złożenie wniosku o upadłość. Wynika to z faktu, iż po prostu są oni pozbawieni możliwości kierowania sprawami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ich rolę przejmuje zarządca przymusowy. 

W tym kontekście należy pamiętać, że powyższe regulacje nie uchylają odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., stanowią jedynie jedną z przesłanek umożliwiających uchylenie się od jej poniesienia, a więc w praktyce konieczności spłaty zobowiązań osoby prawnej.

Komentatorzy Kodeksu spółek handlowych najczęściej podnoszą, iż sprzedaż przedsiębiorstwa lub objęcie go zarządem przymusowym jest specyficznym przypadkiem braku winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie bądź niepodjęciu działań restrukturyzacyjnych. W każdym razie, aby dobrze zrozumieć treść tej przesłanki konieczne jest odwołanie się do odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

Instytucja zarządu przymusowego i sprzedaży przedsiębiorstwa

Zarówno zarząd przymusowy, jak i sprzedaż przedsiębiorstwa są rozwiązaniami stosowanymi w egzekucji. Jednocześnie tego tupu formy egzekucji mogą być stosowane jedynie wobec przedsiębiorców. Jednak ograniczenie to w żaden sposób nie dotyczy wierzyciela egzekwującego, przez co nie musi nim być przedsiębiorcą. Oczywiście o podjęciu tego typu – bądź co bądź – bardzo drastycznych środków egzekucji ma prawo zdecydować jednie sąd.

Działa on tylko na wniosek złożony przez wierzyciela. W przypadku przymusowego zarządu przedsiębiorstwem w takim wniosku należy dokładnie określić przedsiębiorstwo bądź jego część oraz dołączyć do niego informację komornika o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa. 

Oczywiście tego typu wniosek musi zostać skierowany do sądu właściwego, którym jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku, gdy taka siedziba znajduje się w obszarze właściwości kilku sądów – wybór należy do samego wierzyciela. Po ustanowieniu przez sąd zarządcy przymusowego, wszystkie czynności prawne dokonane przez dotychczasowego właściciela są nieważne. Warto wskazać, iż funkcję takiego zarządcy mogą spełniać jedynie osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Podobne zasady dotyczą egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa, tym bardziej, iż przed jej przeprowadzeniem konieczne jest ustanowienie zarządcy przymusowego. Ponadto postanowienie o wszczęciu egzekucji sąd przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej z urzędu dokonuje wpisu o wszczęciu egzekucji albo składa postanowienie do zbioru dokumentów. 

Oczywiście powyższe rozwiązania mogą ustrzec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed koniecznością uregulowania zobowiązań tej osoby prawnej z własnego majątku. Jednak nie mają oni praktycznie żadnego wypływu na to, czy takie środki egzekucji zostaną zastosowane – stąd w tym względzie są oni zdani na przebieg postępowania, a zwłaszcza decyzje wierzyciela. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: