Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Jak dochodzić należności od członków zarządu? Krótki poradnik

Dariusz Kwiatkowski18 marca 2020Komentarze (0)

Klient udając się po poradę do prawnika najczęściej nie oczekuje przedstawienia – nie raz skomplikowanej – teorii związanej z funkcjonowaniem danej instytucji prawnej, ale chce prostych odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, często sprowadzające się do jednego fundamentalnego: w jaki sposób dochodzić swoich praw? Podobnie jest w przypadku wierzycieli spółek, którym nie udało się wyegzekwować przysługujących im należności bezpośrednio od danej osoby prawnej. Wówczas pozostaje właściwie jedynie pozwanie członków zarządu. Jak tego dokonać? W kilku słowach postaram się odpowiedzieć na to pytanie. 

Ocena istnienia przesłanek ustawowych

Oczywiście przed skierowaniem jakiegokolwiek powództwa ważna jest ocena szans powodzenia procesu. W przypadku chęci wyegzekwowania długów spółki od członków jej zarządu, najważniejszą kwestią jest wykazanie, że egzekucja wierzytelności z majątku spółki okazała się bezskuteczna, a jednocześnie członkowie zarządu nie uczynili nic, aby uwolnić się od tej odpowiedzialności – np. poprzez zgłoszenie na czas wniosku o otwarcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości.

W praktyce oznacza to przede wszystkim brak możliwości żądania spłaty zadłużenia spółki od członków jej zarządu, bez wcześniejszej próby egzekucji wobec samej spółki. Stąd najpierw należy – oczywiście o ile nie uda się załatwić sprawy polubownie – skierować pozew przeciwko spółce reprezentowanej przez członków zarządu. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że różnica jest niewielka, jednak ma zasadnicze znaczenie. Pomyłka w tym względzie wiąże się z porażką całej procedury.

W przypadku – przynajmniej wstępnej oceny zasadności roszczenia – można przystąpić do konstrukcji samego pozwu. W tym obszarze najważniejsze jest ustalenie adresu zamieszkania członka zarządu, tak aby móc skutecznie doręczyć pozew. Niestety skierowanie go na adres spółki, zwłaszcza gdy chce się pozwać członka zarządu niepełniącego już swojej funkcji, może okazać się niewystarczające. Ustalenie adresu zamieszkania przyszłego pozwanego jest tym istotniejsze, że zależy od niego również właściwość miejscowa sądu. Ta będzie determinowana także wysokością żądanego roszczenia. Należy pamiętać, że stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego sąd okręgowy rozpoznaje roszczenia majątkowe o wysokości powyżej 75 tys. złotych – poniżej tej sumy sprawa znajdzie się w sądzie rejonowym. 

Przy dobrych dowodach można sprawnie poprowadzić proces

Sama sprawność postępowania i szanse na jego skuteczność zależą w pierwszym rzędzie od dowodów posiadanych przez powoda. Podstawową sprawą jest wykazanie, że egzekucja prowadzona wobec danej spółki okazała się bezskuteczna. W tym celu orzecznictwo najczęściej poleca przedstawić odpis postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji, np. z powodu braku majątku potrzebnego do zaspokojenia danego roszczenia. Oczywiście nie jest to dowód wyłączny – z resztą w polskich realiach ustawodawca nie przewidział żadnego zamkniętego katalogu dowodów – jednak inicjujący postępowanie musi wykazać, że wcześniej podjął próbę przymusowej egzekucji długów od spółki.

Należy spodziewać się, że pozwany członek zarządu nie przyjmie bezkrytycznie zarzutów stawianych przez powoda i podejmie obronę. Najczęściej spotyka się wskazywanie, że zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęcie wobec niej postępowania restrukturyzacyjnego. W tym obszarze trzeba pamiętać, iż wniosek ten musi zostać złożony w „odpowiednim czasie”, co z kolei pozwala na stosunkowo łatwe podjęcie polemiki z tezami dowodowymi wysuwanymi przez członka zarządu. W przypadku ich obalenia kolejnym argumentem za oddaleniem powództwa przeważnie jest brak winy w niełożeniu wniosku „upadłościowego” lub „restrukturyzacyjnego”. Co do tego należy pamiętać, że usprawiedliwieniem dla członka zarządu mogą być tylko okoliczności o charakterze obiektywnym, a więc np. ciężka choroba, czy klęska żywiołowa. 

Jak widać ostateczny wynik sprawy zależy od wielu czynników. Jednak bardzo często o sukcesie decyduje właściwie przygotowanie się do sprawy – w tym zgromadzenie odpowiednich dowodów – oraz przeciwdziałanie ewentualnym próbą spowolnienia biegu postępowania. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: