Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Osobista odpowiedzialność członków zarządu: należy pilnie badać terminy

Dariusz Kwiatkowski29 października 2020Komentarze (0)

Im dłużej trwa pandemia koronawirusa, tym bardziej widoczne stają się jej ekonomiczne skutki. Do pełnego krajobrazu zniszczeń, jakie w gospodarcze poczynił nowy wirus brakuje jeszcze wielu elementów, jednak już teraz jest jasne, że mierzymy się – i najpewniej jeszcze przed długi czas będziemy się mierzyć – z najpoważniejszym co najmniej od ponad dekady załamaniem. Nie oznacza to jednak, że wszelkie zdarzenia rodzące różnorodne konsekwencje prawne z okresu sprzed pandemii odeszły w zapomnienie – wręcz przeciwnie, a zwłaszcza członkowie zarządu spółek powinni pamiętać chociażby o możliwości poniesienia osobistej odpowiedzialności. W tym zaś obszarze – jak się okazuje – trzeba sięgnąć pamięcią jeszcze przed rok 2016.

Ustawodawca lubi zmiany 

Jak wiadomo częste zmiany przepisów prawa są wręcz znakiem rozpoznawczym polskiego – i niestety nie tylko – ustawodawcy. Pomijając fakt, że nadmiar prawa trudno uznać za pozytywną cechę jakiegokolwiek systemu normatywnego, jasne jest, że częste nowelizacje przepisów oraz wprowadzanie w życie nowych ustaw i rozporządzeń, poważnie utrudniają proces stosowania prawa. Nie inaczej jest w przypadku zasad ponoszenia osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania prowadzonych przez nich spółek. Oczywiście zarówno na gruncie cywilnoprawnym, jak i podatkowym poniesienie tego rodzaju odpowiedzialności może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. W końcu zdecydowana większość spółek prowadzi działalność naprawdę na dużą skalę. 

W każdym razie w perspektywie częstych zmian prawa, dla członków zarządów spółek istotna jest data 1 stycznia 2016 r. – wtedy w życie weszło Prawo restrukturyzacyjne, które w poważny sposób wpłynęło także na kształt Prawa upadłościowego. W przypadku spraw dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki, oznaczało to wręcz kopernikański przewrót. Stąd do dziś jedną z ważniejszych kwestii w tego typu postępowaniach jest określenie, jakie stan prawny powinien znaleźć zastosowanie do rozstrzygnięcia kwestii zawisłych przed sądem. O jakich więc zmianach mowa?

Stare sprawy łatwiej załatwić

Otóż do 31 grudnia 2015 roku przepis regulujący omawiane tu zasady odpowiedzialności członków zarządu w ogóle nie odnosił się do kwestii zależności pomiędzy omawianą tu odpowiedzialnością członków zarządu, a ich winą w spowodowaniu szkody związanej z niezłożeniem w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z tym z literalnego brzmienia przepisów można było wnioskować, iż tego rodzaju wina nie ma znaczenia. Jednak zarówno doktryna, jak i orzecznictwo najczęściej przyjmowały inną optykę. Wychodząc z założenia, że koncepcja winy leży u podstaw cywilistycznych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, przyjmowano, iż także w tego rodzaju przypadkach powód ma obowiązek jej wykazania pozwanym członkom zarządu.

Jednak 1 stycznia 2016 roku stan ten uległ – na pozór – niewielkiej zmianie. Ustawodawca dodał do omówionego powyżej przepisu Prawa upadłościowego odnoszący się do członków zarządu sformułowanie „chyba, że nie ponoszą winy”. W wyniku tej operacji wprowadzono do polskiego systemu prawa domniemanie winy członków zarządu w spowodowaniu szkody wynikającej z niełożenia wniosku o upadłość spółki. To zaś zupełnie zmieniło optykę prowadzenia tego rodzaju spraw. 

W wyniku tej zmiany to już nie na powodzie spoczywa obowiązek wykazania winy członkom zarządu, ale to oni muszą wykazać – oczywiście o ile mieli zamiar uwolnić się od konieczności spłaty długów spółki – że jej nie ponoszą. Poza tym wówczas ustawodawca wprowadził domniemanie, zgodnie z którym szkoda spowodowana niezłożeniem wniosku o upadłość obejmuje wysokość niezaspokojonych wierzytelności. To zaś zdecydowanie ułatwia wierzycielom spółki dochodzenie swoich praw. Problem polega jednak na tym, czy na przedstawione tu rozwiązania stosuje się także wobec wydarzeń sprzed 1 stycznia 2016 roku?

Na szczęście dla członków zarządu w judykaturze na tak postawiony problem odpowiedziano przecząco. Co prawda tego rodzaju wyroków, jak na razie, nie zapadło zbyt wiele, jednak wydaje się, że w przypadku dalszego wpływu spraw sprzed noweli znajdzie zastosowanie stara, prawnicza zasada: prawo nie może działać wstecz

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: