Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Pandemia koronawirusa poważnie wpływa na obowiązek zarządu złożenia wniosku o upadłość

Dariusz Kwiatkowski28 kwietnia 2020Komentarze (0)

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa właściwie wszystkie reguły – w tym prawne – rządzące naszym codziennym życiem zmieniają się, jak w kalejdoskopie. Sam przebieg pandemii, zwłaszcza jej rozprzestrzenianie się, czy zmierzanie do „przesilenia” mającego zwiastować początek końca masowego zagrożenia zakażeniem, jest – jak się okazuje – niezwykle trudny do oszacowania. To zaś nie pozwala na optymalne zaplanowanie działań zmierzających do ratowania przedsiębiorstw, czy też określenie podstaw do ogłoszenie ich upadłości – w końcu prowadzący własną działalność gospodarczą ciągle nie znają odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak długo jeszcze będą trwać ograniczenia? Z drugiej jednak strony, jak wiadomo, ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy wiążą się bardzo poważne konsekwencje. Wśród najlepiej znanych, negatywnych skutków zaniedbania zarządu w terminowym złożeniu tegoż wniosku, znajduje się możliwość poniesienia przez jego członków osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Okazuje się, że – przynajmniej na czas epidemii – ustawodawca znacznie zmodyfikował zasady mające zastosowanie w tego rodzaju sprawach. W jaki sposób?

Z wnioskiem o upadłość nie trzeba się spieszyć

Zgodnie z aktualnymi przepisami „tarczy antykryzysowej” – a więc w ich brzmieniu nadanym przez nowelę z 18 kwietnia br. – zmianie uległy zasadny odnoszące się do obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W pierwszym rzędzie prawodawca odwołał się do przepisu art. 21 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym dłużnik – a w przypadku, gdy jest nim osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna jej „zarządcy” – ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia, a więc niewypłacalność. 

Jednak w myśl „tarczy antykryzysowej” w obecnej sytuacji termin ten nie rozpoczyna się, rozpoczęty ulega przerwaniu, a po ustaniu stanu epidemii biegnie on na nowo.  Ustawodawca stawia dwa warunki do skorzystania z tej możliwości: podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a jednocześnie stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Mówiąc prościej, zarząd nie musi składać wniosku o ogłoszenie upadłości wówczas, gdy firma stała się niewypłacalna z powodu trwającej pandemii. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że w „tarczy antykryzysowej” wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym zakłada się, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, jeżeli doszło do niego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Zarząd (na razie) nie zapłaci długów spółki

Nie ma wątpliwości, że obowiązek złożenia w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członków zarządu wynika w pierwszej kolejności z przytoczonego powyżej przepisu Prawa upadłościowego. Z obowiązkiem tym wiąże się szereg niezwykle doniosłych konsekwencji – zwłaszcza w obszarze możliwości zobowiązania członków zarządu do pokrycia zobowiązań spółki z ich majątku osobistego. Perspektywa ta może dotyczyć zarówno zobowiązań cywilnoprawnych, jak i podatkowych. W każdym z tych przypadków jednym z podstawowych sposobów uwolnienia się członków zarządu od osobistej odpowiedzialności jest wykazanie, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony. w okresie pandemii.

W tym obszarze również dokonano pewnych zmian. Otóż w „tarczy antykryzysowej” ustawodawca zdecydował, że w każdym przypadku, gdy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest określany na podstawie Prawa upadłościowego, podlega on stosownemu wydłużeniu. Obliczanie okresu tego „wydłużenia” dokonuje się biorąc pod uwagę dzień złożenia przedmiotowego wniosku oraz dzień, w którym na mocy przepisów „tarczy antykryzysowej” wniosek ten powinien zostać złożony. W każdym razie jasne jest, że dopóki trwa stan epidemii członkowie zarządu nie muszą martwić się, że przekroczą termin na złożenie wniosku o upadłość, który następnie pozwoli im uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi. Aczkolwiek po zakończeniu tego stanu należy rozpocząć analizy, których celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy nie zachodzą podstawy do rozpoczęcia restrukturyzacji lub upadłości. Od trafności postawionej diagnozy może zależeć los nie tylko firmy, ale również osobistych majątków osób zarządzających nią. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: