Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Zanim zrezygnujesz z funkcji członka zarządu spłać długi spółki

Dariusz Kwiatkowski07 maja 2019Komentarze (0)

1 marca 2019 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzone na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, a dotyczące sposoby składania rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej. Ustawodawca postanowił skończyć z praktyką polegająca na przesyłaniu oświadczeniu o rezygnacji z tego typu funkcji na adres spółki, przez co dochodziło do sytuacji, w której wspólnicy po prostu nie mieli świadomości, że zarząd pozostaje nieobsadzony. To z kolej prowadziło nie raz do poważnych perturbacji biznesowych. Jednak nowe zasady – obowiązujące od marca 2019 r. – mają także duże znaczenie dla ponoszenia przez członków zarządu osobistej odpowiedzialności za zobowiązania kierowanej przez nich spółki.

Rezygnację musi przyjąć zgromadzenie – jednak nie może się z tym ociągać

Na wstępie należy podkreślić, że nowe zasady dotyczą rezygnacji z funkcji ostatniego członka wieloosobowego zarządu bądź osoby, która spełnia tę funkcję jednoosobowo. W takim przypadku członek zarządu musi złożyć swoją rezygnację wspólnikom, jednocześnie zwołując ich zgromadzenie. Taka rezygnacja staje się skuteczna dopiero następnego dnia, po dniu na którym zwołano zgromadzenie.

Wprowadzenie nowych regulacji ma służyć przede wszystkim uniemożliwieniu złożenia rezygnacji z funkcji w zarządzie w taki sposób, że dochodzi do paraliżu działalności spółki. Czas, jaki ustawodawca dał na dopełnienie wszystkich formalności związanych z rezygnacją, może posłużyć wspólnikom do podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zapewnienie płynnego przejęcia obowiązków przez następcę członka zarządu.

Jednak nie oznacza to, że wspólnicy mogą w nieskończoność odwlekać przyjęcie rezygnacji zarządu bądź jego ostatniego (względnie jedynego) członka. Nawet wówczas, gdy zgromadzenie wspólników się nie odbędzie, nie zmieni to nic w kwestii skuteczności złożenia rezygnacji. Nabędzie ona mocy prawnej dzień po dniu, na którym zwołano zgromadzenie – bez względu, czy odbyło się ono, czy też nie.

Długi lepiej uregulować albo złożyć wniosek o upadłość lub otworzyć restrukturyzację

Trzeba pamiętać, że w czasie pomiędzy złożeniem rezygnacji z funkcji a dojściem jej do skutku, na członku zarządu spoczywają wszystkie „zwyczajne obowiązki”. To z kolei oznacza, że jeżeli w tym okresie wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustępujący członek zarządu ma obowiązek złożyć ten wniosek do właściwego sądu. W przeciwnym wypadku – nieco upraszczając problem – będzie on mógł zostać obciążonym koniecznością spłaty długów spółki z własnych funduszy. I to zarówno zobowiązań cywilno-, jak i publicznoprawnych – np. podatkowych, czy składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym warto przypomnieć, jaki jest właściwy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z Prawem upadłościowym dłużnik jest obowiązany złożyć przedmiotowy wniosek nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Oczywiście chodzi tutaj o wystąpienie niewypłacalności spółki, a więc sytuacji, w której utraciła ona zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz gdy zobowiązania te przekraczają wartość majątku spółki, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Trzeba pamiętać, że ustawodawca w Prawie upadłościowym wprowadził domniemanie, zgodnie z którym dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Alternatywą dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zwracam jednak uwagę, że ochrona przed odpowiedzialnością będzie miała miejsce dopiero gdy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki niewypłacalności sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne. Z tej przyczyny często obok wniosku restrukturyzacyjnego składany jest „wniosek upadłościowy” (więcej o restrukturyzacji przeczytasz na moim drugim blogu doradcarestrukturyzacyjny.info).

O tych okolicznościach powinni pamiętać zwłaszcza ci członkowie zarządu, którzy rezygnują ze swoich funkcji w związku z kiepską kondycją finansową kierowanego przez nich podmiotu. Jednak nawet wówczas, gdy nie wydaje się ona niepokojąca członek zarządu, który złożył rezygnacje nie może tracić czujności. W przeciwnym wypadku naraża się na solidarną odpowiedzialność za długi spółki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/odpowiedzialnosczarzaduspolki.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: